Bolinder Munktell BM55

Tillverkare: Atlas Editions
Tillverkningsår: 2013 (Orginal Atlats Bison470)
Beskrvning: ombyygd av S Träff
Artikelnummer: ?
Modell: BM 55
Se filmen på den riktiga i skala 1:1 Klicka här!

  • BM 55
  • BM55
  • BM55
  • BM55
  • BM55
  • BM55

Bolinder Munktell BM10

Tillverkare: Tekno-Bygg
Tillverkningsår: ?
Beskrvning: Handbygd
Artikelnummer: ?
Modell: BM 10
Se filmen på den riktiga i skala 1:1 Klicka här!

Bolinder Munktell Bison 470

Tillverkare: Atlas Editions
Tillverkningsår: 2013
Artikelnummer: ?
Modell:Bison 470
Se filmen på den riktiga i skala 1:1 Klicka här!

Samlingens höjdpunkter

Kontakta mig

Maila mig
PG Svensson
Stockholm

Email: pege1971@gmail.com
Website: www.lantbruksmodeller.se

Statestik