John Deere 6210R och rundbalspress 990

©Lantbruksmodeller.se Foto PG Svensson

John Deere 6210R och rundbalspress 990

©Lantbruksmodeller.se Foto PG Svensson

John Deere 6210R och rundbalspress 990

©Lantbruksmodeller.se Foto PG Svensson

John Deere 6210R och rundbalspress 990

©Lantbruksmodeller.se Foto PG Svensson

John Deere 6210R och rundbalspress 990

©Lantbruksmodeller.se Foto PG Svensson

John Deere 6210R och rundbalspress 990

©Lantbruksmodeller.se Foto PG Svensson

John Deere 6210R och rundbalspress 990

©Lantbruksmodeller.se Foto PG Svensson

John Deere 6210R och rundbalspress 990

©Lantbruksmodeller.se Foto PG Svensson

John Deere 6210R och rundbalspress 990

©Lantbruksmodeller.se Foto PG Svensson