John Deere 990 Rundbalspress

©Lantbruksmodeller.se Foto PG Svensson

John Deere 990 Rundbalspress

©Lantbruksmodeller.se Foto PG Svensson

John Deere 990 Rundbalspress

©Lantbruksmodeller.se Foto PG Svensson

John Deere 990 Rundbalspress

©Lantbruksmodeller.se Foto PG Svensson

John Deere 990 Rundbalspress

©Lantbruksmodeller.se Foto PG Svensson

John Deere 990 Rundbalspress

©Lantbruksmodeller.se Foto PG Svensson

John Deere 990 Rundbalspress

©Lantbruksmodeller.se Foto PG Svensson

John Deere 990 Rundbalspress

©Lantbruksmodeller.se Foto PG Svensson

John Deere 990 Rundbalspress

©Lantbruksmodeller.se Foto PG Svensson

John Deere 990 Rundbalspress

©Lantbruksmodeller.se Foto PG Svensson