Munktell Bogserad tröska

©Lantbruksmodeller.se Foto PG Svensson

Munktell Bogserad tröska

©Lantbruksmodeller.se Foto PG Svensson

Munktell Bogserad tröska

©Lantbruksmodeller.se Foto PG Svensson

Munktell Bogserad tröska

©Lantbruksmodeller.se Foto PG Svensson

Munktell Bogserad tröska

©Lantbruksmodeller.se Foto PG Svensson

Munktell Bogserad tröska

©Lantbruksmodeller.se Foto PG Svensson

Munktell Bogserad tröska

©Lantbruksmodeller.se Foto PG Svensson